Nëse jeni viktimë apo dëshmitar/e e dhunës, mund të
kërkoni ndihmë apo të lajmëroni rastin në SOS linjën falas:
0800 11112

Fushata 2014

Fushata këtë vit është zhvilluar nga një grup i të rinjve entuziastë të moshës 17-20 vjeç nga e gjithë Kosova. Ata treguan motivim të fortë për të luftuar dhunën në baza gjinore dhe janë zgjedhur nëpërmje një procesi garues. Të rinjtë kanë marrë pjesë në disa trajnime mbi gjininë, dhunën në baza gjinore dhe të shkruarit me ndjeshmëri gjinore të cilat u ndihmuan të prodhojnë punën frymëzuese që mund të lexosh, shohësh dhe dëgjosh këtu.

Voto për punimin tënd të preferuar duke klikuar mbi “Like” dhe/ose “Tweet” butonin pranë çdo punimi para mesnatës me 8 dhjetor! Do të përzgjidhen dy fitues në bazë të votave tuaja dhe vlerësimit të jurisë.

Më Shumë

Radio

Radio Reklama: 16 Ditё tё Aktivizimit

Kliko në YouTube linkun për të dëgjuar radio xhinglin për fushatën e 16 ditë të aktivizmit

 

End violence against women!